Voorbereidingen week 2

In het tweede college zullen we dieper ingaan op de kritiek die Levinas heeft op de gehele geschiedenis van de Westerse wijsbegeerte. Westerse wijsbegeerte is primair “ontologie” geweest: een denken waarin begrippen van kennis, subject-object, zijn, essentie en zelfbevestiging de boventoon voeren.

Voor het volgende college kunt u alvast de syllabus van week 2 lezen. Levinas probeert trouw te blijven aan de oorspronkelijk inspiratie van de wijsbegeerte. Het is daarom niet zo gek dat hij bij voorkeur zich beroept op Plato. Met name herneemt Levinas Plato’s visioen van de idee van het Goede “aan gene zijde van het zijn”

We lezen daarom deze week ter voorbereiding Plato’s Symposion: https://levinas.weblog.leidenuniv.nl/files/2018/07/Plato-Symposion.pdf

Daarnaast is er een mooi stuk online te vinden over de liefde in Levinas’ denken:

https://gorselgilde.wordpress.com/2016/04/14/levinas-over-de-liefde-als-eros/ 

Het leesverslag van TI vindt u onder het kopje “leesverslag”